Ryczałt

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.11.2021r. ..
  Ceny nie zawierają:
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Nazwa usługi Cena netto:
Ryczałt ewidencjonowany bez VAT od 199 zł
Ryczałt ewidencjonowany z VAT odpowiednio do ilości dokumentów wg cennika KPiR
 • rozrachunki z podmiotem zagranicznym wycenione będą indywidualnie, w zależności od kraju podmiotu zagranicznego oraz stopnia komplikacji.

dom oferta

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
dot. podatników dokonujących transakcji tylko Krajowych

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.11.2021r. ..
 • w niniejszym cenniku "dokument" oznacza: "każdy dokument księgowy", taki jak: faktura, rachunek, lista płac, dowód wewnętrzny np. dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp..
 • Ceny nie zawierają:
 • rozliczeń sprzedaży VAT marża,
 • deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne - "Nowy Ład",
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Maksymalna ilość dokumentów Cena netto:
Do 20 dokumentów 200 zł
Do 30 dokumentów 280 zł
Do 40 dokumentów 330 zł
Do 50 dokumentów 390 zł
Do 60 dokumentów 450 zł
Do 80 dokumentów 600 zł
Do 100 dokumentów 750 zł
 • powyżej 100 dokumentów - stosujemy wyceny indywidualne, od 50 zł za każde kolejne rozpoczęte 20 dokumentów,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o 25%,
 • rozrachunki z podmiotem zagranicznym - obowiązuje cennik zamieszczony poniżej:

dom oferta


Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
dot. podatników dokonujących transakcji z podmiotami Krajowymi, Unijnymi oraz podmiotami z krajów Trzecich

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.11.2021r. ..
 • w niniejszym cenniku "dokument" oznacza: "każdy dokument księgowy", taki jak: faktura, rachunek, lista płac, dowód wewnętrzny np. dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i prowizji bankowych itp..
 • Ceny nie zawierają:
 • rozliczeń sprzedaży VAT marża,
 • deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne - "Nowy Ład",
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Maksymalna ilość dokumentów do: Cena netto:
Do 15 dokumentów 200 zł
Do 20 dokumentów 280 zł
Do 30 dokumentów 330 zł
Do 40 dokumentów 390 zł
Do 50 dokumentów 450 zł
Do 60 dokumentów 600 zł
Do 70 dokumentów 750 zł
 • powyżej 70 dokumentów - stosujemy wyceny indywidualne, od 75 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 dokumentów,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o 25%,

dom oferta

Księgi Handlowe
dot. podatników dokonujących transakcji tylko Krajowych

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.11.2021r. ..
 • w niniejszym cenniku "dokument" oznacza: "każdy dokument księgowy", taki jak: faktura, rachunek, lista płac, dowód wewnętrzny np. dotyczący amortyzacji, rozliczenia kosztów, zestawienia kosztów i wyciągów bankowych itp..
 • Ceny nie zawierają:
 • rozliczeń sprzedaży VAT marża,
 • deklaracji na ubezpieczenie zdrowotne - "Nowy Ład",
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Maksymalna ilość dokumentów do: Cena netto:
Do 20 dokumentów 850 zł
Do 40 dokumentów 1200 zł
Do 60 dokumentów 1650 zł
Do 80 dokumentów 2100 zł
Do 100 dokumentów 2600 zł
 • powyżej 100 dokumentów - ceny usług do negocjacji, od 350 zł za każde kolejne rozpoczęte 20 dokumentów,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o 25%.

dom oferta

Księgi Handlowe
dot. podatników dokonujących transakcji z podmiotami Krajowymi, Unijnymi oraz podmiotami z krajów Trzecich

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.11.2021r. ..
 • do ceny usług za rozliczenia z podmiotami zarejestrowanymi poza granicami kraju doliczony zostanie dodatek od 20% cen zawartych w tabeli powyżej - dot. rozliczeń z podmiotami krajowymi,
 • w przypadku obowiązku VAT u prowadzącego działalność ceny są wyższe o dodatkowe 25%.

dom oferta

Kadry i Płace

 • Obsługa płacowa oznacza: listy płac, składki ZUS, zaświadczenia o zatrudnieniu.
 • Obsługa kadrowo - płacowa obejmuje usługi wymienione wyżej oraz podstawowe sprawy kadrowe, takie jak: umowy o pracę, świadectwa pracy, skierowania na badania.

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.11.2021r. ..
 • ze stałymi klientami ALTUS mogą być zastosowane ceny umowne,
 • w niniejszym cenniku do oznaczenia dokumentów użyto potocznego nazewnictwa, w razie wątpliwości prosimy kontaktować się w sposób zaprezentowany w zakładce "Adres".
 • Ceny nie zawierają:
 • wszelkich usług nie wymienionych w cenniku i w umowie z Klientem,
 • korekt deklaracji PIT / ZUS / JPK bez winy ALTUS.
Nazwa usługi Cena netto:
Pełna obsługa kadrowo - płacowa: umowa o pracę. od 60 zł / pracownika
Zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych. od 50 zł / osobę
Obsługa płacowa: umowa o pracę. 35 zł / pracownika
Obsługa płacowa: dowolna umowa cywilna. 30 zł / osobę
Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach itp. 25 zł / osobę
Umowy o pracę, aneksy umów, wypowiedzenia, świadectwa. 30 zł / osobę
Umowy cywilno – prawne, rachunki. 30 zł / osobę
Jednorazowa kontrola akt pracowniczych. 60 zł / osobę
Założenie akt osobowych pracownika. 100 zł / osobę
Rozliczenie diet pracownika / przedsiębiorcy. od 60 zł / osobę
Przygotowanie regulaminu pracy. od 250 zł / regulamin
Sporządzenie PIT-11. 20 zł / osobę
Wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy, macierzyński itp. 30 zł / osobę
Zwolnienie lekarskie - obsługa PUE. 30 zł / zwolnienie
Zarejestrowanie i wyrejestrowywanie w/z ZUS. 10 zł / szt
Pismo do organu egzekucyjnego lub komorniczego. od 50 zł / szt
Wniosek o układ ratalny ZUS. od 150 zł / szt
Deklaracja ZUS – "Nowy Ład" – składka zdrowotna. 50 zł / szt
Korekta deklaracji ZUS - bez winy ALTUS. 85 zł / szt

dom oferta

Doradztwo Podatkowe i pozostałe Usługi

Cennik usług netto */:

...obowiązuje od 1.11.2021r. ..
 • W niniejszym cenniku do oznaczenia dokumentów użyto potocznego nazewnictwa, w razie wątpliwości prosimy kontaktować się w sposób zaprezentowany w zakładce "Adres".
 • Niniejszy cennik obowiązuje również stałych klientów ALTUS zgodnie z opisami w tabeli.
Nazwa usługi Cena usługi netto
dla klienta ALTUS:
Cena usługi netto
dla firmy lub osoby
nie będącej klientem ALTUS:
Doradztwo "na start". bezpłatnie 600 zł
Bieżące doradztwo podatkowe dla Klientów Kancelarii dotyczące prowadz. działaln. bezpłatnie. nd
Doradztwo dla Klientów Kancelarii w zakresie poza prowadzoną działaln.ą. 150 zł / godz nd
Doradztwo podatkowe dla podmiotów nie będących Klientem Kancelarii (jednorazowo). nd 300 zł / godz
Wykonanie opinii podatkowej - w zależności od skali: od 400 zł / szt od 800 zł / szt
Przygotowanie wniosków o niezaleganie z podatkami / składkami ZUS. 50 zł / szt nd
Reprezentowanie podatnika przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji. od 400 zł za pełnom. + 180 zł / 1godz od 800 zł za pełnom. + 360 zł / 1godz
Wypełnienie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. od 400 zł / szt od 800 zł / szt
Analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych. od 150 zł / szt od 300 zł / szt
Inne w zakresie doradztwa podatkowego. wycena indywid. nie mniej niż 175 zł / 1godz wycena indywid. nie mniej niż 350 zł / 1godz
Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi lub ZUS. bezpłatnie jeśli dotyczy prowadz. działaności od 500 zł / przyjęcie pełnom. + 250 zł / godz
Złożenie i odbiór wniosków US / ZUS. 200 zł / szt nd
Wnioski kredytowe i do firm leasingowych – wyłącznie dla Klientów Kancelarii. 300 zł / szt nd
Wniosek o wpis i aktualizacje wpisu do ewidencji działaln. gospodarczej CEIDG. od 100 zł / szt od 200 zł / szt
Złożenie i odbiór dokumentu do / z Urzędu Miasta. od 200 zł / szt (pandemia)
Sprawozdanie do GUS - w zależności od stopnia skomplikowania oraz rodzaju sprawozdania. od 100 zł / szt od 200 zł / szt
Przygotowywanie wniosków o nie zaleganie z podatkami. 30 zł / szt 50 zł / szt
Przygotowywanie wniosków o nie zaleganie ze składkami ZUS. 30 zł / szt 50 zł / szt
Rozliczanie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą. od 150 zł / szt od 250 zł / szt
Sporządzanie zeznań / zgłoszenia o nabyciu rzeczy – spadków i darowizn. od 150 zł / szt
Wnioski rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego. od 150 zł / szt od 300 zł / szt
Sprawozdanie finansowe (bilans + rachunek zysków i strat + informacja dodatkowa). stawka miesięczna za obsługę firmy od 2500 zł / szt
Opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, statutów itp. od 300 - 1000 zł / w zależności od dokumentu
Korekta deklaracji PIT / CIT / VAT - bez winy ALTUS. od 100 zł / szt nd
Wysyłka dokumentów do US lub ZUS poza Szczecin. 15 zł / szt nd
Nadawanie pozostałych przesyłek pocztowych związanych z obsługą Klienta. 15 zł / szt nd
Deklaracje PCC. 100 zł / szt - jeśli dotyczą prowadz. działaln. od 150 zł / szt
Deklaracje PIT-4R. bezpłatnie 100 zł / szt
Deklaracje PIT-28. bezpłatnie - jeśli dotyczą prowadz. działaln. 100 zł / szt
Deklaracje PIT-36, PIT-36L. bezpłatnie - jeśli dotyczą tylko prowadz. działaln. od 0 zł / szt
Deklaracje PIT-37. od 80 zł / szt + 10 zł za każdy załącznik
Deklaracje PIT-38. od 100 zł / szt
Deklaracje PIT-39. od 80 zł / szt
Przygotowywanie i składanie do US korekt deklaracji podatkowych bez winy ALTUS np. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji rachunkowej w tym błędnych opisów lub dostarczenia dokumentów po terminie itp. 120 zł / szt nd
Obsługa kontroli podatkowych i ZUS ( wydruki, ksera, przesyłanie informacji itp.) – dotyczy Klientów, u których obsługa kontroli jest płatna lub ustalana indywidualnie. od 60 zł / dzień, nie mniej niż 150 zł nd
Pozostałe czynności nie wymienione w cenniku. 150 zł / szacowaną godz 300 zł / rozpoczętą godz

dom oferta

*/ Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

**/Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego - bezterminowo. Podane ceny nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ustalenia cen za poszczególne usługi lub łącznie następują we wspólnie negocjowanej umowie.

***/ Cennik jest aktualizowany od dnia 1 Listopada 2021r. o powszechnie obowiązujący wskaźnik inflacji wg stawki GUS.ALTUS jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

kidp


 • dom
 • twitter
 • facebook
 • blogger